Çanakkale Dalış Tüpleri Testleri
Dalgıç tüplerinin yürürlükteki mevzuat gereği her 5 yılda bir hidrostatik teste tabi tutulması gerekir.
Scuba tüplerinin yürürlükteki mevzuat gereği her 5 yılda bir hidrostatik teste tabi tutulması gerekir. Scuba tüplerinin testlerinin de gene, basınçlı kapların her türlüsünün testlerinin yapıldığı merkezlerde yapılıyor olduğunu belirtelim.
 
Hidrolik teste tabi tutulmak üzere test merkezine gelen tüpe uygulanan prosedürü gözden geçirecek olur isek aşağıdaki 17 maddelik işlemin sırasıyla uygulandığını görürüz. Bunlar;
 
1- Vana ve tüp karşılıklı olarak markalanır. Bu yol ile vana ve tüpün diğer vana ve tüplerle karışması önlenir.
2- Vana tüpten ayrılır.
3- Tüp tartılır. % 4'ten daha fazla ağırlık kaybı olan tüpler, diğer işlemler yapılmadan imha edilir.
4- Tüp içerisinde bulunabilecek su ve yağ birikintisi boşaltılır.
5- Tüp içerisi gözle kontrol edilir. Bu kontrol sırasında tüp içerisine sarkıtılan bir ışık kaynağından yararlanılır
6- Tüp içerisinde gözlenen oksidasyon var ise, oksidasyondan arındırılır. Bunun için tüp içerisine küçük çaplı çelik bilyeler doldurularak tüp yatay konumda ve agir devirde döndürülür. Bu işlem sırasında tüpün oksidasyondan arınmış olup olmadığı zaman zaman kontrol edilir. Tamamen oksidasyondan arındığından emin olunarak işlem tamamlanır.
7- Tüp tekrar tartılır. % 4'ten daha fazla ağırlık kaybı söz konusu ise tüp imha edilerek test işlemine son verilir.
8- Tüp içerisi tamamen su doldurularak test cihazına bağlanır. Pimetre ile tüp çapı ölçülür ve çizelge üzerine not alınır.
9- Tüp üzerinde yazan test basıncına ulaşılana kadar hidrolik basınç artırılır.
10- Pimetre ile tüp çapı tekrar ölçülerek, tolerans cetvelinden genleşme kontrolü yapılır.
11- Uygulanan test basıncı boşaltılarak tekrar pimetre ile ölçüm yapılır. Genleşip geriye dönmeyen veya test anında yarılan, patlayan tüp imha edilir.
12- Testten saglam çıkan tüplerin içleri kurutulur . Kurutma işlemi tüp içerisine hava tutularak, nemin uzaklaştırılması seklinde olur.
13- Tüpün dis kısmının boyaya ihtiyacı varsa boyanır.
14- Tüp üzerine testi yapan kuruluş ve test tarihi silinmez yazı ile kazınarak yazılır.
15- Markalama notlarına göre tüpün vanası tespit edilerek, yeni o-ring takılan vana tüpe bağlanır.
16- Tüp içerisine 20-30 bar kuru hava basılır.
17- Test raporu hazırlanarak, ilgili kurulusun yetkili kişilerince imza altına alınır. Test raporunun bir sureti de tüp ile birlikte, tüp sahibine teslim edilir.

Web sitemize Hoşgeldiniz 37 Yıllık Tecrübemizle sizlere Hizmet vermek isteriz

Hizmetlerimiz hakkında daha detaylı bilgi almak için e-posta, telefon veya iletişim formumuz aracılığı ile rahatlıkla irtibat sağlayabilirsiniz.