Köpüklü Söndürme Sistemleri
Ares Mekanik Proje mühendislik Köpüklü Söndürme Sistemi
Ares Mekanik Proje mühendislik Köpüklü Söndürme Sistemi

 

Binaların Yangından Korunması Hakkındaki Yönetmenlik Gereği Zorunlu Önlemler

MADDE 98- (1) Köpüklü, gazlı ve kuru tozlu sabit otomatik söndürme sistemleri; tesisin nitelik ve
ihtiyaçlarına bağlı olarak uygun, güncel, sertifikalı ve ilgili standartlara göre tasarlanır.
(2) Suyun söndürme etkisinin yeterli görülmediği veya su ile reaksiyona girebilecek maddelerin bulunduğu,
depolandığı ve üretildiği hacimlerde uygun tipte söndürme sistemi tesis edilir.
(3) Gazlı yangın söndürme sistemlerinin tasarımında TS ISO 14520 standardı esas alınır. Her türlü gazlı
söndürme sistemleri kurulurken; otomatik gaz boşaltımı sırasında veya sistemin devreye girdiğini işleticiye ve mahalde
çalışan personele bildiren ve kişilerin söndürme mahallini tahliye etmesini sağlayacak olan sesli ve ışıklı uyarılar temin
ve tesis edilmek zorundadır.
(4) Gazlı yangın söndürme sistemi uygulanacak hacimlerdeki, doğal havalandırma amaçlı pencerede, kapıda
veya duvarda bulunan menfez ve varsa havalandırma bacalarının yangın algılama ve gaz boşalım anında otomatik
olarak kapanacak şekilde dizayn edilmesi gerekir.
(5) Halon alternatifi gazlar ile tasarımı yapılmış gazlı yangın söndürme sistemlerinde kullanılan söndürücü
gazın, ilgili standartlara göre belgelenmiş uzun süreli kullanım geçerliliğinin olması gerekir.

Ares Mekanik Proje mühendislik KÖPÜKLÜ SÖNDÜRME SİSTEMİ NEDEN ÖNEMLİDİR

Sulu Söndürme Sistemleri
-Sprinkler SistemleriSprinkler sistemi yangına erken tepki verilmesinin sağlanması, yangının en kısa sürede yağmurlama
yaparak kontrol altına alınması ve söndürülmesi için belirli bir süre zarfı içerisinde riskli mahal üzerine
belirlenen tasarlanmış miktarda suyun boşaltılmasıdır.
Sprinkler tasarımına başlamadan önce, tasarım yapılacak mahallin tehlike sınıfı belirlenmelidir. Otomatik
Sprinkler sistemi ile korunacak alan ve binalar düşük, orta ve yüksek tehlike olarak sınıflandırılır. Eğer aynı
bina veya alanda birden fazla tehlike sınıfı varsa en yüksek tehlikeye sahip olan sınıfa göre çözülür.
Sprinkler sistemleri kurulumunun zorunlu olduğu mahaller yönetmelikte tarif edilmiş, tasarımın TS EN
12845 standardına göre yapılması gerekliliği belirtilmiştir.
Düşük Tehlike Sınıfı
Düşük yangın yüküne sahip, düşük yapabilirliği olan ve yangın dayanımı en az 30 dk olan 126 m2’den
büyük bölümü olmayan mahalleri kapsar.
Örnek mahaller;
Okullar ve diğer eğitim kurumları, Bürolar, Hapishaneler
Orta Tehlike Sınıfı
Orta yangın yüküne ve orta yapabilirliğe sahip olan ve yanabilen malzemelerin işlendiği veya
Üretildiği mahalleri kapsar. Örnek mahaller;
Hastane sınıf 1, Otel Sınıf 1, Müzeler Sınıf 2, Otoparklar Sınıf 2, AVM Sınıf 3, Kontrplak fabrikası ( Sınıf 4
)
Yüksek Tehlike Sınıfı
Yüksek tehlikeli işlem, yüksek yangın yükü ve yüksek yapabilirliğe sahip ve hızla yayılma veya yoğun
yangın şeklinde gelişme gösterebilen malzemelerin bulunduğu mahalleri kapsar.

Örnek Mahaller;

Boya, boyama ve vernik imalatı Sınıf 1, Otobüs Deposu Sınıf 2, Selüloz nitrat imalatı Sınıf 3.
Havai fişek imalatı Sınıf 4,

Sprinkler Sistem Tipleri

– Islak Borulu Sistemler,
– Kuru Borulu Sistemler,
–  Ön Tepkili Sistemler,
–  Baskın Sistemler

Doğru Yerdesiniz

Hizmetlerimiz hakkında daha detaylı bilgi almak için e-posta, telefon veya iletişim formumuz aracılığı ile rahatlıkla irtibat sağlayabilirsiniz.